Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Inhumació de difunts


En que consisteix el tràmit?

  Sol·licitud de la inhumació d’un difunt, o d’inhumació i concessió d’una sepultura si no es concessionari.

Qui ho pot demanar?

  Totes les persones, ciutadanes de Badalona i Sant Adrià de Besòs, els titulars i dipositaris de concessions vigents de dret funerari als cementiris de la Ciutat, i els familiars de persones finades a la Ciutat o a Sant Adrià de Besòs.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Pompas Fúnebres de Badalona, S. A.

Correu electrònic

Es pot comunicar si el difunt prové d’altres poblacions

  • Pompas Fúnebres de Badalona, S. A.

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

  • Certificat de defunció

  • Títol de dret funerari (si se’n disposa).

Normativa

  • Reglament de cementiris (BOP 14/01/02)

  • Decret 297/1997, de 25 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria (DOGC núm. 2528)

  • Decret 209/1999, de 27 de juliol pel qual s’aprova el Reglament que regula amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm. 2946, 05/08/1999)

  • Ordenança fiscal núm. 7

Preu

Ordenança fiscal nº 7

Organisme responsable

Departament de Planificació i Gestió de Serveis

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució Immediat

Concessió: 1 mes

Observacions