Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Consulta de les actes dels òrgans de govern


   En què consisteix el tràmit?

   Consultar les actes dels òrgans de Govern: llibres de resolucions, d’actes de la Junta de Govern Local i del Ple de l'Ajuntament.

   Qui ho pot demanar?

   Qualsevol ciutadà, d’acord amb l’art. 105 b) de la Constitució, arts. 37 i 46 de la Llei de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

   Com es pot fer?

   Presencialment

   • Secretaria General

   Impresos model

   Cap

   Documentació que cal aportar

   DNI i, si s’escau, el que acrediti la seva condició d’interessat.

   Normativa

   Article 105 b) de la Constitució i 207 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i art 79 del Reglament Orgànic Municipal de Badalona (ROM).

   Preu

   Gratuït

   Organisme responsable

   Secretaria General

   Observacions

   Temps de resolució: immediat.