Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Informes i certificats urbanístics


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’informació sobre les característiques o condicions urbanístiques d’una finca.


Es poden sol·licitar:

- Certificats urbanístic

- Informes urbanístics, on hi ha la mateixa informació que en els certificats urbanístics però sense certificar

- Informes urbanístics senzills, amb la informació sobre la qualificació urbanística d’una finca o amb aclariments sobre alguna condició urbanística

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica

Com es pot fer?

Presencialment: al Taulell d’informació del Departament del Plànol de la Ciutat

Documentació que cal aportar

- 2 còpies de la sol·licitud normalitzada

- Full d'autoliquidació de les taxes

Normativa

Normes urbanístiques del Pla general metropolità (PGM).
última data de publicació: 8 d’agost de 1998 Llei 2/2002, de 14 de març d'Urbanisme (DOG núm.3600 21/03/2002)
Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Preu

Import taxa fixat per l'Ordenança Fiscal núm. 13

Organisme responsable

Departament del Plànol de la Ciutat

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució 3 setmanes

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DEL PLANOL DE LA CIUTAT Finestra nova

Teléfon: 934832709
Correu e.: planoldelaciutat@badalona.cat

Adreça: Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Atenció al ciutadà mitjançant Cita prèvia