Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Còpies de planejaments i plànols


En que consisteix el tràmit?

Facilitar còpies dels plànols del planejament de Badalona i còpies dels fulls de la memòria

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica

Com es pot fer?

Presencialment

    • Taulell d’informació del Departament del Plànol de la Ciutat

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

    • Sol·licitud normalitzada

    • Full d’autoliquidació de taxes

Normativa

Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Preu

Ordenança fiscal núm.13, epígraf núm.10

Organisme responsable

Plànol de la Ciutat

Observacions

Temps mitjà de resolució 1 dia

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DEL PLANOL DE LA CIUTAT Finestra nova

Teléfon: 934832709
Correu e.: planoldelaciutat@badalona.cat

Adreça: Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Atenció al ciutadà mitjançant Cita prèvia