Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Maltractament d’animals


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Presentació per escrit d’una queixa en la que es manifesta una situació de maltractament a algun animal en espais públics o de titularitat privada (habitatges, patis, terrasses, solars, edificis abandonats...).

En un termini no superior als tres dies hàbils desprès de registrada la queixa a l’Ajuntament de Badalona, personal adscrit a la Unitat de Protecció de la Salut contactarà per via telefònica o correu electrònic (si en tenim l’adreça) amb la persona que la signa als efectes de millorar la informació, informar-lo de si es pertinent la seva queixa i indicar-li el procediment d’intervenció.

Procediment. Visita d’inspecció tècnica, de verificació de la situació exposada. Valoració de la situació.

Del resultat de la inspecció tècnica se’n pot derivar o no l’expedient corresponent.

En funció del que determina la legislació vigent en protecció dels animals, la situació denunciada pot significar el trasllat de la queixa a una altra administració en el cas que serà notificat a la persona que signa la queixa.

Si la queixa no es pertinent, des de la Unitat de Protecció de la Salut se li comunicarà al interessat aquest fet. Si és competència d’altres administracions se’l orientarà al respecte.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física (en aquest cas major d’edat) o jurídica.

Com es pot fer?

En línia

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit per correu electrònic a la Unitat de Protecció de la Salut

Presencialment

    • Oficines Municipals de Districte.

    • Servei d’Atenció al Ciutadà

Per rebre informació de forma presencial, cal sol·licitar CITA PREVIA per correu electrònic o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut

Impresos model

Instància personal o en representació de tercers, presentada per duplicat en un Registre Municipal.

Tant si la queixa es presenta mitjançant una instància o bé per correu electrònic, la persona que la presenta ha de fer constar les seves dades correctament (nom i cognom, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic si en disposa) tant si la presenta de forma personal o bé en representació.

En el cas d’una instància, sempre ha d’estar signada per la persona que la presenta.

Documentació que cal aportar

La persona que sol·licita l’assessorament, únicament si ho ha fet de forma presencial mitjançant la presentació d’una instància, pot acompanyar-la de la documentació que consideri pertinent.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Ordenança municipal de tinença d’animals de l’Ajuntament de Badalona.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Salut

Documentació en PDF

— Model d’imprès d’instància

— Guia per la presentació d’una queixa per a maltractaments d’ animals.

— ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

— Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT.

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova


Impresos i formularis