Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cens Municipal d’Animals de Companyia: registre d'un animal. BAIXA


En que consisteix el tràmit?

Donar de baixa un animal de companyia (gos, gat o fura) en el Cens Municipal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Badalona per part del seu propietari/a o posseïdor/a.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que resideixin en el municipi de Badalona.

Requisits per poder-ho fer

Donar de baixa un gos, gat o una fura del cens municipal d’animals de companyia només es pot fer en les següents situacions:

1. L’animal es mort

2. L’animal ha desaparegut, per pèrdua o robatori.

3. L’animal ha estat cedit a una persona o entitat fora ubicades fora del municipi de Badalona.

4. Els propietari de l’animal passa a residir fora de Badalona.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit per correu electrònic a la Unitat de Protecció de la Salut

Presencialment

  • Oficines Municipals de Districte.

Per rebre informació de forma presencial, cal sol·licitar CITA PREVIA per correu electrònic o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut

Impresos model

Imprès municipal per donar de baixa un animals de companyia en el Cens Municipal d’Animals de Companyia.

Documentació que cal aportar.

La documentació a aportar per donar de baixa un animal del Cens Municipal d’Animals de Companyia. Està en funció del motiu de la baixa, i és la següent:

En totes les situacions de baixa:

1. Imprès municipal de baixa degudament complimentat

2. DNI del propietari o posseïdor.

3. Carnet de salut de l’animal

4. Document acreditatiu del motiu de la baixa de l’animal que en funció el motiu son els següents:

L’animal es mort

  Certificat oficial veterinari de la mort de l’animal.

  Si no en disposa, Instància declarant la mort de l’animal

L’animal ha desaparegut, per pèrdua o robatori.

  Còpia de la denúncia feta als cossos de seguretat pel robatori de l’animal.

  Instància declarant la pèrdua de l’animal.

  L’animal ha estat cedit a una persona o entitat fora ubicada fora del municipi de Badalona.

  Document de l’AIAC (Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalunya) amb el canvi de titularitat (propietari) de l’animal.

  En el cas que el receptor sigui una entitat, document acreditatiu de l’entrega de l’animal a una entitat o associació ubicada fora del municipi de Badalona.

  Els propietari de l’animal passa a residir fora de Badalona.

  Document de l’AIAC (Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalunya) amb el canvi d’adreça i població del propietari de l’animal.

  Document acreditatiu del canvi de domicili del propietari al Padró Municipal d’Habitans de Badalona.

  Si el canvi és de població (tràmit que s’efectua entre ajuntaments) alta d’empadronament en el nou municipi de residència.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Decret 328/1988 Registre General d’Animals de Companyia.

Ordenança municipal de tinença d’animals (OMTA) de l’Ajuntament de Badalona.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament de Salut

Documentació en PDF

— Model d’imprès municipal per donar de baixa un animal inscrit en el Cens Municipal d’Animals de Companyia.

— ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

— Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut).


Impresos i formularis