Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cens Municipal d’Animals de Companyia: modificació de les dades d'un registre d'un animal


En que consisteix el tràmit?

Modificar les dades d’un registre d’un animal (gos, gat o fura) del Cens Municipal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Badalona per part del seu propietari/a o posseïdor/a.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que resideixin en el municipi de Badalona i tinguin l’animal inscrit al Cens Municipal d’Animals de Companyia.

Requisits per poder-ho fer

Modificar les dades d’un gos, gat o una fura del cens municipal d’animals de companyia només es pot fer en les següents situacions:

1. Canvi de domicili, dins del municipi de Badalona, del propietari o posseïdor.

2. Canvi de propietari o posseïdor de l’animal, però resident a Badalona.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit per correu electrònic a la Unitat de Protecció de la Salut

Presencialment

  • Oficines Municipals de Districte.

Per rebre informació de forma presencial, cal sol·licitar CITA PREVIA per correu electrònic o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut

Impresos model

Instancia genèrica específica en la que cal indicar les dades que cal modificar i les dades noves que s’han d’incorporar a la fitxa del cens.

Documentació que cal aportar

1. Imprès municipal degudament complimentat

2. DNI del propietari o posseïdor.

3. Document acreditatiu del motiu de la modificació de les dades de l’animal que poden ser els següents:

   a) Canvi de domicili del mateix propietari dins del municipi de Badalona:

    Document de l’AIAC on hi consti el canvi de domicili del propietari de l’animal.

    Document municipal acreditatiu del canvi de domicili del propietari o posseïdor.

   b) Canvi de propietari de l’animal:

    Document de l’AIAC amb el canvi de propietari de l’animal.

  DNI del nou propietari.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Decret 328/1988 Registre General d’Animals de Companyia.

Ordenança municipal de tinença d’animals (OMTA) de l’Ajuntament de Badalona .

Preu

Gratuit.

Organisme responsable

Departament de Salut

Documentació en PDF

- Model d’imprès d’instància

- ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

- Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut).


Impresos i formularis