Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recollida d’animals de companyia vius del carrer


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud per part d’un ciutadà que es procedeixi a la recollida d’un animal de companyia del carrer.

L’Ajuntament de Badalona té delegades al Consell Comarcal del Barcelonès les competències de recollida d’animals rodamóns, acollida, manteniment, recuperació pels seus propietaris i adopció.

En Consell Comarcal del Barcelonès desenvolupa aquestes activitats delegades mitjançant el Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia (CCAAC) del Barcelonès Nord que està situat a Badalona, en el Parc de la Mediterrània.

Prestació: A partir de la recepció d’un avís sobre la presència d’un animal de companyia viu/rodamón o ferit que estigui situat a la via pública o en espais públics, s’activa, mitjançant una demanda específica el servei de recollida/captura del CCAAC d’un animal de companyia (gos, gat, fura) que procedeix a retirar-lo de la via pública utilitzant mètodes no agressius per l’animal i es traslladat –en condicions de seguretat i benestar- a les instal·lacions del CCAAC.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà: qualsevol persona física o jurídica. Les administracions públiques. L’Administració de justícia i els Cossos de seguretat i els Serveis d’emergència.

Com es pot fer?

Telefònicament

    • Guardia Urbana 092 de 0.00 a 24.00 hores

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Decret 328/1988 Registre General d’Animals de Companyia.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès Nord (del Consell Comarcal del Barcelonès).

Observacions

El Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès Nord no admet animals recollits del carrer per persones que no formin part del seu servei.

Els ciutadans a títol individual no hi poden portar animals recollits o propis per ser acollits en el centre.

El Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès Nord no realitza recollida d’animals en domicilis particulars.

Documentació en PDF

— ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

— Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut).

— Link a la pàgina web del CCAAC del Barcelonès Nord.

— Díptic del CCAAC