Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Acollida d’animals en el CCAAC


En que consisteix el tràmit?

Facilitar l’acolliment d’un animal de companyia en el Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia (CCAAC) del Barcelonès Nord a petició el seu propietari i posseïdor sempre que compleixi tots el requisits establerts i existeixin places disponibles.

Requisits per l’acollida

Condicions que ha de complir un animal de companyia per ser acollit en el CCAAC:

1. Estar identificat mitjançant microxip

2. Estar inscrit en el Cens Municipal de Animals de Companyia de Badalona.

3. Estar esterilitzat i desparasitat en el moment del seu ingrés.

4. Estar en bon estat de salut.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que resideixin en el municipi de Badalona i tinguin l’animal inscrit en el Cens Municipal d’Animals de Companyia.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit per correu electrònic a la Unitat de Protecció de la Salut

Presencialment

    • Unitat de Protecció de la Salut

De dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores

Per rebre informació de forma presencial, cal sol·licitar CITA PREVIA per correu electrònic o telefònicament a la Unitat de Protecció de la Salut

Documentació que cal aportar

1. Imprès municipal de sol·licitud d’acollida d’un animal en el CCAAC del Barcelonès Nord.

2. Fotocòpia de la cartilla de l’animal.

3. Pàgina on consta la identificació de l’animal i del propietari.

4. Pàgina on consten les darreres vacunes.

5. Fotocòpia full d’inscripció al Cens Municipal d’Animals de Companyia de l’ Ajuntament de Badalona.

6. Fotocòpia del document de l’AIAC que acredita l'identificació de l’animal mitjançant microxip.

7. Certificat oficial veterinari que acrediti l’estat de salut de l’animal i que està desparasitat i esterilitzat.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Decret 328/1988 Registre General d’Animals de Companyia.

Preu

No hi han taxes municipals.

En tot cas el Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès Nord pot tenir taxes pròpies que s’hauran d’abonar en el moment del ingrés de l’animal en el centre.

Organisme responsable

Departament de Salut

Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès Nord (del Consell Comarcal del Barcelonés).

Observacions

Es important que a l’imprès municipal s’argumenti el motiu de la sol·licitud.

Tramitació. La Unitat de Protecció trametrà la sol·licitud al CCAAC que, per rigorós ordre d’entrada de sol·licituds, seran cridats per portar-hi l’animal en hora i data prèviament acordada entre el propietari i el CCAAC.

L’ingrés de l’animal al CCAAC està en funció de la disponibilitat de les places i, per tant, pot ser no serà immediat.

Documentació en PDF

- Model d’imprès municipal per sol·licitar l’acollida d’animals de companyia en el Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Barcelonès Nord (CCAAC).

- Guia per sol·licitar l’acollida d’animals de companyia en el Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Barcelonès Nord (CCAAC).

- ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

- Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut).

- Link a la pàgina web del CCAAC del Barcelonès Nord.