Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Adopció d’animals de companyia


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’adopció d’un animal de companyia per part de un ciutadà.

L’Ajuntament de Badalona té delegades al Consell Comarcal del Barcelonès les competències de recollida d’animals rodamóns, acollida, manteniment, recuperació pels seus propietaris i adopció.

El Consell Comarcal del Barcelonès desenvolupa aquestes activitats delegades mitjançant el Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès Nord (CCAAC)que està situat a Badalona, en el Parc de la Mediterrània.

Com es pot fer?

Els ciutadans que sol·liciten adoptar animals poden contactar:

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació sobre aquest tràmit per correu electrònic

• Unitat de Protecció de la Salut

• Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia (CCAAC)

Presencialment

• Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia (CCAAC)

El Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia del Barcelonès Nord entrega els animals identificats amb microxip, esterilitzats, desparasitats, vacunats i amb contracte d’adopció.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà major d’edat

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Decret 328/1988 Registre General d’Animals de Companyia.

Preu

No hi ha taxa municipal.

El Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia del Barcelonès Nord (del Consell Comarcal del Barcelonès) te una taxa per adoptar animals.

Organisme responsable

Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès Nord (del Consell Comarcal del Barcelonès).

Altres opcions d’adopció a Badalona

• Adopció de gossos ASOA

• Adopció de gats PROGAT BDN

• Adopció de gats BADAGATS

Observacions

Reflexions prèvies a l’adopció d’un animal de companyia

Documentació en PDF

— ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

— Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut).

— Díptic del CCAAC.

— Link pàgina web BADAGATS

— Link pàgina web ASOA

— Link pàgina web Progat BDN

— Pdf qüestionari previ adopció (fundació Affinitty)