Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recollida d'un animal mort del carrer


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud per part d’un ciutadà que es procedeixi a la recollida del carrer d’un animal de companyia o exòtic mort.

Prestació: A partir de la recepció d’un avís sobre la presència d’un animal de companyia o exòtic mort estigui situat a la via pública o en espais públics, s’activa, mitjançant una demanda específica el servei de recollida a través de l’empresa concessionària de la neteja municipal que retira el cadàver de l’animal de la via pública.

Tipus de servei de recollida

Recollida d’animals de companyia o exòtics morts en el carrer.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Com es pot fer?

Telefònicament

Matins: dies laborables

• Unitat de Protecció de la Salut

Tarda-Nit: dies laborables o festius

• Guàrdia Urbana 092

Normativa

Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament de Salut

Observacions

No es recullen animals morts a domicili.

Si es mort un animal en un domicili, es pot acudir al veterinari habitual de l’animal o be sol·licitar a la Unitat de Protecció de la Salut (en horari laboral, de 08.00 a 15.00 hores, de dilluns a divendres) informació d’empreses que retiren animals morts

La responsabilitat de la retirada d’un animal mort en un solar, en un edifici o en una construcció abandonada és del titular de la propietat i ha de gestionar la retirada del cadàver de l’animal.