Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recollida d’animals exòtics o altres vius del carrer


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud per part d’un ciutadà que es procedeixi a la recollida d’un animal exòtic o altres vius del carrer.

L’Ajuntament de Badalona té delegades al Consell Comarcal del Barcelonès, les competències de recollida d’animals rodamóns, acollida, manteniment, recuperació pels seus propietaris i adopció.

El Consell Comarcal del Barcelonès desenvolupa aquestes activitats delegades mitjançant el Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia (CCAAC) del Barcelonès Nord que està situat a Badalona, en el Parc de la Mediterrània.

Prestació: A partir de la recepció d’un avís sobre la presència d’un animal de companyia viu/rodamón o ferit que estigui situat a la via pública o en espais públics, s’activa, mitjançant una demanda específica el servei de recollida/captura del CCAAC d’un animal de companyia (gos, gat, fura) que procedeix a retirar-lo de la via pública utilitzant mètodes no agressius per l’animal i es traslladat en condicions de seguretat i benestar a les instal·lacions del CCAAC.

Tipus de servei de recollida

Servei de recollida ordinari

Recollida d’animals de companyia rodamóns, vius i lliures sense estar ferits, ni agressius ni que hagin causat cap tipus d’incidència ni representin risc o perill.

Dilluns a divendres: 08.00 a 14.30 hores.

Servei de recollida d’urgència

Les situacions considerades d’urgència han de ser confirmades per personal del GOPS (horari laboral) o per la Guàrdia Urbana (fora de l’horari laboral) que són les que impliquen a gossos, gats fures ferits, agressius al carrer, en actitud de poder causar incidències a la circulació o dins de recintes escolars.

Dilluns a diumenge:00.00 a 24.00 hores.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà: qualsevol persona física o jurídica. Les Administracions públiques, l’Administració de justícia, els Cossos de seguretat i els Serveis d’emergència.

      Com es pot fer?

Telefònicament

Matins: dies laborals

• Unitat de Protecció de la Salut

Tarda-Nit: dies laborals o festius

• Guàrdia Urbana 092

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia del Barcelonès Nord (del Consell Comarcal del Barcelonès).

Observacions

El Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia del Barcelonès Nord no admet animals recollits del carrer per persones que no formin part del seu servei.

Els ciutadans a títol individual no hi poden portar animals recollits o propis per ser acollits en el centre

El Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia del Barcelonès Nord no realitza recollida d’animals en domicilis particulars.

Documentació en PDF

— ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut)

— Díptic ELS ANIMALS A LA CIUTAT. (link web municipal/salut).

— Díptic del CCAAC.

— Link a la pàgina web del CCAAC