Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Incidències en la qualitat de l’aigua de xarxa


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Atenció a una queixa presentada a l’Ajuntament de Badalona sobre l’existència o percepció de deficiències en l’aigua de la xarxa de subministrament públic.

Procediment. En un termini no superior als tres dies hàbils desprès de registrada la queixa a l’Ajuntament de Badalona, personal adscrit a la Unitat de Protecció de la Salut contactarà per via telefònica o correu electrònic (si en tenim l’adreça) amb la persona que la signa als efectes de millorar la informació, informar-lo de si és pertinent la seva queixa i indicar-li el procediment d’intervenció.

Visita de verificació de la situació exposada. Del resultat de la inspecció tècnica se’n pot derivar, o no, l’expedient corresponent.

La presa de mostres és una opció que s’executa a criteri del tècnic de protecció de la salut.

Si la queixa no és pertinent, des de la Unitat de Protecció de la Salut se li comunicarà a l’interessat aquest fet. Si és competència d’altres administracions se’l orientarà al respecte.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física (en aquest cas major d’edat) o jurídica.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit telefònicament o per correu electrònic

• Unitat de Protecció de la Salut

En línia

Presencialment

• OMD. Oficines Municipals de Districte

Servei d’Atenció al Ciutadà

Impresos model

Instància genèrica personal o en representació de tercers, presentada per duplicat en un Registre Municipal.

Tant si la queixa es presenta mitjançant una instància o bé per correu electrònic, la persona que la presenta ha de fer constar les seves dades correctament (nom i cognom, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic si en disposa) tant si la presenta de forma personal o bé en representació.

En el cas d’una instància, sempre ha d’estar signada per la persona que la presenta.

Documentació que cal aportar

Únicament es pot aportar documentació a la sol·licitud si aquesta es fa presencialment. En aquest cas la persona que ho sol·licita pot acompanyar-la de la documentació que consideri pertinent.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

RD 140/2003 de 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Salut

Documentació en PDF

— Model d’imprès d’instància

— Guia per la presentació d’una queixa per deficiències en l’aigua de subministrament públic.

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova