Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Assessorament tècnic en control de plagues


tràmit en línia

Es facilita a les persones que ho sol·liciten la informació bàsica per a la afrontar la presència d’una plaga.

En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud per via telefònica, correu electrònic o presentada per escrit en la que es demana assessorament sobre sistemes de control, prevenció i defensa dels edificis contra l’aparició d’una plaga, entenent com a tal la presencia de rosegadors o insectes.

En un termini no superior als tres dies hàbils desprès de registrada la sol·licitud a l’Ajuntament de Badalona, personal adscrit a la Unitat de Protecció de la Salut contactarà per via telefònica o correu electrònic (si en tenim l’adreça) amb la persona que ha fet la sol·licitud per tal de millorar la informació sobre la situació exposada, informar-lo sobre la intervenció de la Unitat o les mesures de defensa que serien pertinents d’executar facilitant-li la documentació complementària que sigui pertinent.

Si és el cas, es concretarà data i hora per una visita.

S’assessora al ciutadà per saber què ha de fer davant una plaga.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física (en aquest cas major d’edat) o jurídica.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit per correu electrònic o telefònicament

• Unitat de Protecció de la Salut

En línia

Presencialment

• OMD. Oficines Municipals de Districte

• Servei d’Atenció al Ciutadà

Si es vol rebre informació de forma presencial, cal demanar dia i hora de CITA PRÈVIA a la Unitat de Protecció de la Salut que us confirmarà l’entrevista amb els serveis tècnics.

Els dies d’atenció són dimecres i divendres de 12 a 14 hores.

Impresos model

Instància personal o en representació de tercers, presentada per duplicat en un Registre Municipal

Documentació que cal aportar

Únicament es pot aportar documentació a la sol·licitud si aquesta es fa presencialment. En aquest cas la persona que ho sol·licita pot acompanyar-la de la documentació que consideri pertinent.

En el cas que es tracti d’identificar una plaga serà indispensable que s’aporti un a mostra de l’agent plaga.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de proteccció dels animals.

Ordenança municipal de tinença d’animals de l’Ajuntament de Badalona.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Salut

Documentació en PDF

- Model d’imprès d’instància

- Guia per la presentació d’una sol·licitud d’assessorament per la presencia de plagues (rosegadors, insectes, etc.)

- SERVEI MUNICIPAL DE CONTROL DE PLAGUES. (link web municipal/salut)

- EMPRESES AUTORITZADES DE CONTROL DE PLAGUES (ROESP/província de Barcelona) .pdf.(link web municipal/salut).

- Consells per a la contractatació d’una empresa de control de plagues.pdf.(link web municipal/salut).

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova


Impresos i formularis