Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Assessorament per a la presència de rosegadors o insectes en domicilis particulars


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Presentació per escrit d’una queixa en la que es manifesten les molèsties que els causen la presència de rates, ratolins, insectes i la brutícia o malesa existents en edificis, habitatges o altres espais de propietat particular.

El control de plagues i la neteja dels edificis, habitatges i espais de titularitat particular es responsabilitat de la propietat. La Unitat de Protecció de la Salut no realitza intervencions de control de plagues en espais de titularitat privada.

El espais comuns dels edificis en règim de comunitat de propietaris són considerats a aquest efecte com a espais particulars la titularitat dels quals correspon a la comunitat de propietaris.

Tot i així, en un termini no superior als tres dies hàbils desprès de registrada la queixa a l’Ajuntament de Badalona, personal adscrit a la Unitat de Protecció de la Salut contactarà per via telefònica o correu electrònic (si en tenim l’adreça) amb la persona que la signa als efectes de millorar la informació, informar-lo i assessorar-lo sobre la intervenció que seria pertinent executar ja sigui de control de plagues o de neteja.

Si la queixa no es pertinent, des de la Unitat de Protecció de la Salut se li comunicarà al interessat aquest fet. Si és competència d’altres administracions se’ l orientarà al respecte

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física (en aquest cas major d’edat) o jurídica.

Com es pot fer?

Sol·licitud d’informació

Es pot demanar informació o assessorament sobre aquest tràmit a la Unitat de Protecció de la Salut per correu electrònic o telefònicament

En línia

Presencialment

• OMD. Oficines Municipals de Districte.

• Servei d’Atenció al Ciutadà

• Unitat de Protecció de la Salut

Si es vol rebre informació de forma presencial a la Unitat de Protecció de la Salut es donarà dia i hora per una entrevista amb els serveis tècnics (CITA PREVIA).

Els dies d’atenció són dimecres i divendres de 12 a 14 hores.

Impresos model

Instància personal o en representació de tercers, presentada per duplicat en un Registre Municipal.

Tant si la queixa es presenta mitjançant una instància o bé per correu electrònic, la persona que la presenta ha de fer constar les seves dades correctament (nom i cognom, DNI, adreça, telèfon i email si en disposa) tant si la presenta de forma personal o bé en representació.

En el cas d’una instància, sempre ha d’estar signada per la persona que la presenta.

Documentació que cal aportar

Únicament es pot aportar documentació a la sol·licitud si aquest es fa presencialment. En aquest cas la persona que ho sol·licita pot acompanyar-la de la documentació que consideri pertinent.

Normativa

Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Salut

Documentació en PDF

— Model d’imprès d’instància

— Guia per la presentació d’una queixa per la presència d’insectes o rosegadors en edificis o habitatges de propietat particular

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova


Impresos i formularis