Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tramitació del passi metropolità del transport (carnet rosa)


Tramitació del passi metropolità de transport

En què consisteix el tràmit?

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat:

• Línies d'autobusos metropolitans de TMB

• Línies d'autobusos metropolitans, de les següents empreses concessionàries de l'AMB, dins de la zona tarifària 1: TUSGSAL, BAIXBUS (Mohn, Oliveras i Rosanbus), SOLER I SAURET (línies urbanes de Sant Feliu, Esplubus, JustTram i JustMetro), AUTHOSA, UTE Hispano Igualadina, SL-Empresa Monforte, SA-Castromil, SA (Línia 88) i TCC2 (PR4)

• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (dins la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat)

• Metro

• Trambaix

• Trambesòs

•Funicular de Montjuïc

En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular del Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.

Qui ho pot demanar?

Les persones que estiguin empadronades al municipi de Badalona i compleixin els següents requisits:

1.- Tenir més de 60 anys, o menors de 60 anys amb certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33% de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya o la targeta acreditativa de la discapacitat.

El certificat de l'ICASS es pot sol·licitar al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que li correspongui. Per a més informació sobre el certificat podeu trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

2.- Tenir uns ingressos econòmics anuals per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) iguals o inferiors a 8.271,55€, per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana gratuïta, o bé iguals o inferiors al doble del mateix valor (16.543,10€) per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.

Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar, en termes generals, els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. (S’entén com a unitat familiar la definida en l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

Com es pot fer?

La tramitació la realitza l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Cal lliurar la documentació a AMB fent servir la sol·licitud i el sobre resposta que podreu trobar en el següent enllaç:

https://www.ambmobilitat.cat/Billetes/TarjetaRosaBarcelona.aspx

Servei responsable

Departament de Programes d’Acció Social de Ciutat

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, 1r (edifici del Viver)

08911 Badalona

Tel. 934 832 935