Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat


Què és?

Targeta de permissibilitat d'aparcament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda. Aquesta targeta dóna dret a utilitzar les facilitats d'estacionament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda, corresponents i vigents en qualsevol lloc del país on es trobi el titular.

Hi ha tres tipus de targeta:

− Per a les persones amb disminució i mobilitat reduïda que són conductores.

− Per a persones amb disminució i mobilitat reduïda que no són conductores.

− Targeta d'aparcament per al transport col·lectiu de persones amb disminució i mobilitat reduïda

Qui ho pot demanar?

Persones de qualsevol edat que puguin acreditar, mitjançant el Certificat del Servei de Valoració i Orientació, que superen el barem de mobilitat o que tenen una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus

Com es pot fer?

Presencialment

Per rebre informació, recollir i lliurar la sol·licitud

    • Acció Social

Impres model

Imprés de sol·licitud

Documentació que cal aportar

    − DNI del/de la titular

    − Dues fotografies del/de la titular

    − En el cas del titular conductor/a, fotocòpia del permís de conduir

    − Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus).

Preu

Gratuït

Servei responsable

Unitat de Support i Gestió de Serveis

Com es pot fer?

Presencialment

OFICINA D'INFORMACIÓ D'ACCIÓ SOCIAL Finestra nova

Teléfon: 934832765

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. De juny a setembre de 9 a 13.30 h.