Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Servei de suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat (SSIL)


Què és?

Aquest servei informa, assessora, orienta i dóna suport a processos d'inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat.

La discapacitat pot ser física, orgànica, psíquica, visual, auditiva o una malaltia mental

Qui ho pot demanar?

Ciutadans i ciutadanes de Badalona en edat laboral i que tinguin el certificat legal de l'ICASS amb una discapacitat del 33% o superior.

Com es pot fer?

Telefònicament

    • Unitat de Suport i Gestió de Serveis

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

− Fotografia mida carnet

− Fotocòpia del DNI

− Fotocòpia de la targeta de l'atur

− Fotocòpia del certificat de disminució

− Fotocòpia de la resolució d'invalidesa, en el cas de cobrar una pensió

− Certificat de vida laboral

− Currículum vitae

Preu

Gratüit

Servei responsable

Departament d’Atenció Territorial Polivalent

Unitat de Suport i Gestió de Serveis

Com es pot fer?

Presencialment

UNITAT DE SUPORT A LA GESTIÓ DE SERVEIS Finestra nova

Teléfon: 934832767

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, 1r
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. De juny a setembre de 9 a 13.30 h