Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cessió de locals municipals


Què és?

L’Ajuntament cedeix a l’entitat l’ús temporal i a precari del local, en perfectes condicions de seguretat i sanitàries segons la normativa vigent i d’acord amb les condicions i el calendari que s’estableixi.

Procediment:

  • Cal omplir una instància genèrica, que anirà acompanyada d’un informe d’idoneïtat del regidor del districte corresponent.

  • Es imprescindible que la entitat sol·licitant estigui registrada al Registre Municipal d’Entintats.

  • Una vegada revisada tota la documentació el departament de Participació Ciutadana elaborarà un informe proposant la cessió o no del local.

  • El departament de Patrimoni signarà un acord amb la entitat sol·licitant, el qual recollirà les condicions de la cessió.

Qui ho pot demanar?

Associacions veïnals inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

Com es pot fer?

Presencialment:

  • Oficines municipals de districte (OMD)

  • Departament de Participació Ciutadana.

  • Servei d’Atenció al Ciutadà (Registre general de l’Ajuntament).

Preu:

Gratuït.

Documentació que cal aportar

  • Fotocòpia de la resolució d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats amb el número de registre.

  • Fotocòpia de l’acte de la darrera composició de Junta, on quedi constància que tant el president com el secretari signats son els actuals.

  • Fotocòpia del DNI del president.

  • Fotocòpia dels estatuts.

Servei responsable:

  • Departament de Participació Ciutadana.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova