Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Servei d’inscripció al plenari del Consell de Ciutat


Què és?

Es un servei que permet amb antelació suficient, poder inscriure les persones que volen assistir al plenari del Consell de Ciutat.

Qui ho pot demanar?

El Consell de Ciutat serà format per representants de les associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats, així com dels diferents agents socials: empresaris, comerciants, col·legis professionals, representants d’altres departaments d’altres administracions públiques, partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Badalona i/o al Parlament de Catalunya, i sindicats. (Règim intern del Consell de Ciutat”

Procediment:

  • Una vegada recollides totes les sol·licituds el departament de Participació Ciutadana, elaborarà un llistat dels assistents previstos al consell.

  • El dia de celebració del consell tots els participants hauran d’acreditar-se prèviament i se’ls lliurarà el material del consell.

Com es pot fer?

Presencialment:

  • Oficines municipals de districte (OMD)

  • Departament de Participació Ciutadana.

Correu electrònic.

  • Departament de Participació Ciutadana.

Preu:

Gratuït.

Documentació que cal aportar

  • DNI

  • Permís de la entitat a la que representa.

  • Full de sol·licitud d’assistència al Consell de Ciutat (pendent).

Servei responsable:

  • Departament de Participació Ciutadana.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Finestra nova

Teléfon: 934832900
Correu e.: participacio_ciutadana@badalona.cat

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, 1r
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Oficines municipals de districteFinestra nova