Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Inscripció al Registre Municipal d’Entitats


Què és?

Un servei que presta l’ajuntament per donar informació als ciutadans sobre les entitats censades a Badalona, i al mateix temps notificar aquestes entitats de qualsevol informació municipal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol entitat inscrita al Registre General d’Associacions i/o altres.

Com es pot fer?

Presencialment, presentant en el registre general la sol·licitud i la documentació requerida.

Aquesta documentació es pot presentar a:

    • Servei d’Atenció al Ciutadà (Registre general de l’Ajuntament)

    • Oficines municipals de districte (OMD)

    • Departament de Participació Ciutadana.

Preu:

Gratuït.

Documentació que cal aportar

    • Formulari de sol·licitud normalitzat

• Còpia compulsada dels estatuts de l’entitat

• Còpia compulsada del certificat d’inscripció al Registre General d’Associacions i/o altres

    • Còpia compulsada de l’acta de composició de junta.

• Còpia compulsada del NIF i telèfon de les persones que ocupen els càrrecs directius

• Programa d’activitats ordinàries (signat i segellat)

• Pressupost d’ingressos i despeses de l’any en curs (signat i segellat)

• Certificació del número d’associats (signada i segellada)

• Còpia compulsada del CIF de l’entitat.

Procediment:

• Una vegada rebuda la sol·licitud i tota la documentació, el departament de Participació Ciudadana farà un informe d’idoneïtat sobre la oportunitat de la inscripció o no.

• Des de la Secretaria Municipal s’elaborarà un decret pel qual s’autoritza o no la inscripció sol·licitada.

Servei responsable:

Departament de Participació Ciutadana.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova


Impresos i formularis