Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Vista de l'expedient de disciplina d'activitats


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de vista d’un expedient de disciplina urbanística incoat en relació amb una activitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui part interessada a l’expedient.

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Oficina d'Informació Urbanística

  • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

  • Oficines municipals de districte

  Correu electrònic

  • Oficina d'Informació Urbanística

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Sol·licitud normalitzada (és convenient que la sol·licitud aporti el número de telèfon de l’interessat).

Normativa

Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Legalitat urbanística i d’activitats

Termini tramitació

Temps límit per obtenir resolució 15 dies.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova