Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Dret a sufragi per residents estrangers


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud del dret de sufragi per part d’estrangers residents per a les Eleccions Europees i/o Locals

Qui ho pot demanar?

  • Per a les Eleccions Locals o al Parlament Europeu: ciutadans de la Unió Europea majors d’edat empadronats a Badalona.

  • Per a les Eleccions Locals: residents estrangers majors d’edat empadronats a Badalona, quins respectius països permetin el vot als espanyols en Eleccions Locals, en els termes d’un Tractat (s’exigeix la residència legal i ininterrompuda en Espanya durant més de tres o cinc anys segons els Tractats).

Com es pot fer?

  Presencialment :

  • Servei d’Atenció Ciutadana (SAC)

  • Oficines Municipals de Districte

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

  • Ciutadans de la Unió Europea: document d’identitat, passaport o targeta de residència originals i fotocòpia.

  • Altres residents estrangers quins respectius països permetin el vot als espanyols en Eleccions Locals, en els termes d’un Tractat: targeta de residència original i fotocòpia.

Normativa

  • Directiva 93/109 CE del Consell de la Unió Europea.

  • Tractats entre Espanya i diferents països en relació al vot a les eleccions municipals.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Institut Nacional d’Estadística (INE).

Termini de Tramitació

Temps mitjà de resolució: 20 dies.

Observacions

La resolució és competència de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova