Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Autoliquidació de l'IIVTNU - plusvàlua


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit permet efectuar l’autoliquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

Per practicar la corresponent autoliquidació heu de tenir a mà:

  - Referència cadastral És un codi de 20 dígits que identifica el bé immoble. El trobareu al rebut de l’IBI i/o a l’escriptura.

  - Dades de l’escriptura pública Protocol, nom del notari, dades registrals de la finca, quota de participació, quota de transmissió, títol d’adquisició de la finca, etc.

El termini per autoliquidar l'IIVTNU és de 30 dies hàbils des de la data de transmissió. (Els dissabtes són inhàbils).

En cas d’herència, serà de sis mesos comptats des de la data de la mort del causant, prorrogables fins a un any si així ho sol·licita el subjecte passiu.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Com es pot fer?

  En línia

  Si disposeu de la documentació necessària, i l'autoliquidació es presenta dintre de termini, podeu fer telemàticament aquest tràmit.

  Cas que no estiguès dintre de termini, aquest tràmit s'haurà de fer presencialment.

  Presencialment

  • Oficina d’Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

Preu

La quota total a pagar es determina en aplicació dels articles 3 i 5 de l'ordenança fiscal núm 4 que regula l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Podeu coneixer l'import aproximat a l'enllaç Simulació càlcul de l'IIVTNU (plusvàlua).

Organisme responsable

  • Oficina d’Atenció Tributària del Departament de Gestió i Control d’Ingressos de Dret Públic

Com es pot fer?

Per internet

Fes-ho ara! Online

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.