Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cita prèvia per atenció al PLÀNOL DE LA CIUTAT


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Aquest tràmit consisteix en poder demanar una cita prèvia (dia/hora) per poder fer una consulta o gestió relacionada amb els següents temes del Departament del Plànol de la Ciutat:

  • Informació urbanística

  • Noms dels carrers: canvis, modificacions, justificants, etc.

  • Adreces: canvis, modificacions, justificants, etc.

  • Planejament urbanístic

  • Vista de plànols cartogràfics i mapes de la ciutat

  • Alineacions i rasants de carrers: Plànols i assenyalaments

Addicionalment també es pot fer la Consulta i anul·lació de les cites prèvies.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Com es pot fer?

En línia

Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Demana cita! En línia’. Cal anar seguint les passes que proposa el sistema. En cas de dubte, podeu veure les Instruccions a l’apartat ‘Documentació’.

Quan s’acaba la petició de la cita prèvia mitjançant la Web, el programa emetrà un document amb les dades de la cita i un ‘codi localitzador’, que es pot imprimir. Quan es vagi a la cita prèvia (presencial), caldrà aportar juntament amb un document d’identificació personal (DNI,...), el ‘codi localitzador’ de la cita demanada.

Per correu electrònic

planoldelaciutat@badalona.cat

Per telèfon (per demanar cita):

934 832 709

Documentació que cal aportar

Si en funció del que es vol demanar cal fer una petició per escrit, s’adjunten els formularis corresponents (a la part de baix dreta de la pantalla) que es poden descarregar i portar emplenats a la cita:

  • Sol·licitud d’un certificat de règim o aprofitament urbanístic: model CUR

  • Sol·licitud d’un informe urbanístic: model IUR

  • Sol·licitud d’un certificat simple urbanístic: Model CsU

  • Sol·licitud d’un plànol d’alineacions i rasants: model PAR

  • Sol·licitud d’assenyalament d’alineacions i rasants: model MAR

Període de tramitació

La petició de la cita prèvia cal fer-la com a mínim en 2 dies d’anticipació a la data en la que es vol tenir la cita.

Termini de resolució

Immediat. El sistema programa la cita a l’acabar aquest tràmit.

Òrgan responsable

Departament del Plànol de la Ciutat de l’Àrea d’Urbanisme

Informació sobre les vostres dades personals

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “DIRECTORIS DE CONTACTES I AGENDES” la finalitat del qual és gestionar els contactes i facilitar les relacions amb la ciutadania i representants del sector públic i privat, no estant prevista la seva cessió .

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.