Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Revocació consentiment d'accés a dades i documents interoperables


En que consisteix el tràmit?

L’objecte de la comunicació és deixar sense efectes el consentiment atorgat a l'Ajuntament per a l’accés a dades i documents d’altres administracions en el marc d’un procediment administratiu concret..

Qui ho pot demanar?

La persona que va atorgar el consentiment.

Com es pot fer?

Presencialment

Presentant la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament.

Normativa

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. (article 17.1)

Preu

Gratuït

Termini Tramitació

Efectes immediats

Organisme responsable

Departament gestor del procediment relacionat amb el consentiment atorgat prèviament.

On es pot fer

Servei d'Atenció al Ciutadà

Com es pot fer?

Presencialment

AJUNTAMENT DE BADALONA (EDIFICI VIVER) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: correu@badalona.cat
Web:  http://www.badalona.cat Finestra nova

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: NIF: P0801500J


Impresos i formularis