Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cita prèvia per a la llicència de gossos de races presumptament perilloses


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Aquest tràmit consisteix en demanar dia i hora per poder realitzar demanar informació sobre els requisits legals per obtenir la Llicència municipal de tinença i passeig de gossos de races presumptament perilloses o per formalitzar la sol·licitud d’aquesta llicència; informació sobre el cens municipal d’animals de companyia; consultes o informació sobre temes relacionats amb animals. . La persona de la Unitat de Protecció de la Salut referent en aquest tràmit és Andrea Artal Contreras.

Cal tenir en compte el següent:

  a) Fomalització de la sol·licitud per obtenir la Llicència municipal de tinença i passeig de gossos de races presumptament perilloses :

  Obligatori presentar-se amb la següent documentació:

   - Cartilla sanitaria de l’animal

   - Full de registre de l’animal en el Cerns Municpal d’Animals de Companyia.

   - Documentació acreditativa de la identificació (microxip) de l’animal (AIAC, ANICOM)

   - Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.000 euros on hi constin les dades dé l’animal i la seva identificacio.

   - Certificat original de capacitat física i aptitud psicològica.

   - DNI original de la persona que sol·licita la llicència.

   - Certificat de penals.

   - Foto de carnet.

  b) Informació o consultes sobre temes relacionats amb animals:

  Si es tracta de temes relacionats amb expedients de salut, actes de la Guàrdia urbana, multes: o multa sobre actes o intervencions

  Obligatori indicar el motiu de la consulta al sol·licitar la cita prèvia, aportant la màxima informació possible.

  Obligatori presentar-se amb la següent documentació:

   - DNI del propietari de l’animal.

   - Cartilla sanitaria de l’animal

   - Full de registre de l’animal en el Cerns Municpal d’Animals de Companyia.

   - Documentació acreditativa de la identificació (microxip) de l’animal (AIAC, ANICOM)

   - Documentacio oficial que s’hagi rebut.

   -

Addicionalment també es pot fer la Consulta i anul·lació de les cites prèvies.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà

Com es pot fer?

En línia:

Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Demana cita! En línia’. Cal anar seguint les passes que proposa el sistema. En cas de dubte, podeu veure les Instruccions a l’apartat ‘Documentació’.

Quan s’acaba la petició de la cita prèvia mitjançant el Web, el programa emetrà un document amb les dades de la cita i un ‘codi localitzador’, que es pot imprimir. Quan es vagi a la cita prèvia (presencial), caldrà aportar juntament amb un document d’identificació personal (DNI,...), el ‘codi localitzador’ de la cita demanada.

Documentació que cal aportar:

Document acreditatiu de la identitat del/de la sol·licitant: DNI, Passaport o Targeta de residència.

Document amb les dades de la cita i ‘codi localitzador’,

(es pot imprimir un cop sol·licitada la cita prèvia a la web)

Període de tramitació

La petició de la cita prèvia cal fer-la com a mínim en 4 dies d’anticipació a la data en la que es vol tenir la cita.

Termini de resolució

Immediat. El sistema programa la cita a l’acabar aquest tràmit.

Òrgan responsable

Unitat de Protecció de la Salut

Informació sobre les vostres dades personals

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “DIRECTORIS DE CONTACTES I AGENDES” la finalitat del qual és gestionar els contactes i facilitar les relacions amb la ciutadania i representants del sector públic i privat, no estant prevista la seva cessió .

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.