Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cita prèvia per Consultes generals de protecció de la salut


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Aquest tràmit consisteix en demanar dia i hora per poder demanar informació sobre temes relacionats amb les activitats de la Unitat de Protecció de la Salut, tals com, informació general sobre el les activitats i programes de la Unitat de Protecció de la Salut, informació sobre expedients en tramitació, revisió d’expedients, consulta sobre si una documentació presentada es correcta, presentació de projectes o productes.

La persona de la Unitat de Protecció de la Salut referent en aquest tràmit és Josep Maria Riera.

Cal tenir en compte el següent:

a. Consultes generals. En la sol·licitud de la cita prèvia cal indicar el tema de la consulta i aportar, en la cita, tota la documentació que es disposi sobre el tema de consulta.

b. Consultes per expedients que estan en tràmit: Cal demanar la cita prèvia amb el tècnic o la tècnica responsable de l’expedient si es coneix.

    Es cas que no es conegui es pot demanar aquesta cita prèvia però caldrà indicar el número d’expedient que es pot veure en els oficis, sota el número d’expedient. Un altre tècnic molt possiblement no us podrà resoldre els dubtes.

Addicionalment també es pot fer la .Consulta i anul·lació de les cites prèvies

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà

Com es pot fer?

En línia:

Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Demana cita! En línia’. Cal anar seguint les passes que proposa el sistema. En cas de dubte, podeu veure les Instruccions a l’apartat ‘Documentació’.

Quan s’acaba la petició de la cita prèvia mitjançant el Web, el programa emetrà un document amb les dades de la cita i un ‘codi localitzador’, que es pot imprimir. Quan es vagi a la cita prèvia (presencial), caldrà aportar juntament amb un document d’identificació personal (DNI,...), el ‘codi localitzador’ de la cita demanada.

Documentació que cal aportar:

Document acreditatiu de la identitat del/de la sol·licitant: DNI, Passaport o Targeta de residència.

Document amb les dades de la cita i ‘codi localitzador’,

(es pot imprimir un cop sol·licitada la cita prèvia a la web

Període de tramitació

La petició de la cita prèvia cal fer-la com a mínim en 4 dies d’anticipació a la data en la que es vol tenir la cita.

Termini de resolució

Immediat. El sistema programa la cita a l’acabar aquest tràmit.

Òrgan responsable

Unitat de Protecció de la Salut

Informació sobre les vostres dades personals

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “DIRECTORIS DE CONTACTES I AGENDES” la finalitat del qual és gestionar els contactes i facilitar les relacions amb la ciutadania i representants del sector públic i privat, no estant prevista la seva cessió .

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.