Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

T CERTIFICAT D'ANTIGUITAT, LEGALITAT, NOMBRE DE PLANTES O D'ENTITATS, ANTIGUITAT, ETC.


CERTIFICATS (T)

Certificat municipal on s’acredita l’antiguitat i/o legalitat d’un edifici per tal de tramitar la cèdula d’habitabilitat, el nombre de plantes i entitats (locals, habitatges o altres) autoritzats per llicència/es d’obres atorgades anteriorment per tal de tramitar la divisió horitzontal o l’antiguitat i/o legalitat i qualificació urbanística per tal de tramitar la declaració d’obra nova per inscriure-la al Registre de la Propietat.

En que consisteix el tràmit?

Sol.licitud de certificat municipal per acreditar l’antiguitat i/o legalitat d’un edifici per tal de tramitar la cèdula d’habitabilitat, per acreditar-ne el nombre de plantes i entitats (locals, habitatges o altres) autoritzats per llicència/es d’obres atorgades anteriorment per tal de tramitar la divisió horitzontal o per acreditar-ne l’antiguitat i/o legalitat i qualificació urbanística per tal de tramitar la declaració d’obra nova per inscriure-la al Registre de la Propietat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Com es pot fer?

   Presencialment.

  Departament Atenció Ciutadana – SAC

Impresos model

  - Instància de sol·licitud normalitzada. (T)

Documentació que cal aportar

Documentació obligatòria:

  - 2 còpies de la instància de sol·licitud normalitzada.

  - 1 fotocòpia del DNI, CIF o NIF del/a titular (original en vigor).

  - 1 Fotografia de la finca.

Documentació addicional relacionada amb la sol·licitud:

  - Certificat d’habitabilitat signat per tècnic/a competent.

  - Fotocòpia de la/les llicència/es d’obres atorgades anteriorment.

Normativa especifica

  - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Preu

1. Taxes

  - Ordenança fiscal núm. 13

Organisme responsable

Departament de Llicències d’Obres

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis