Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cita prèvia per sol.licituds d' Escolarització fora de termini i Informació general


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit consisteix en poder demanar una cita prèvia (dia/hora) per poder fer una sol.licitud de plaça escolar fora de termini o fer una consulta relacionada amb l’escolarització a Badalona.

Addicionalment també es pot fer la Consulta i anul·lació de les cites prèvies.

Qui ho pot demanar?

Poden sol.licitar plaça escolar Fora de termini (durant el curs) les persones que vinguin a residir al municipi durant el curs escolar i necessitin plaça escolar o els ciutadans residents que canviin de vivenda a una altra zona educativa.

Poden demanar cita per informació general, relacionada amb l’educació, qualsevol ciutadà

Com es pot fer?

En línea:

Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Demana Cita! En línia’. Cal anar seguint les passes que proposa el sistema. En cas de dubte, podeu veure les Instruccions a l’apartat ‘Documentació’.

Quan s’acaba la petició de la cita prèvia mitjançant la Web, el programa emetrà un document amb les dades de la cita i un ‘codi localitzador’ (es pot imprimir). Quan es vagi a la cita prèvia (presencial), caldrà aportar juntament amb un document d’identificació personal (DNI,...), el ‘codi localitzador’ de la cita demanada.

Telefònicament:

934832997

Documentació que cal aportar

Per informació general, si s’escau, la documentació sobre la que es realitza la consulta

Per realitzar una Sol.licitud fora de termini:

- cal empadronar-se prèviament.

-llibre de família o certificat de naixement de tots els menors que sol.licitin plaça

-DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutors legals

-Targeta sanitària (en cas, que ja la tinguin)

- Document de l’escola d’origen, en cas que estiguin cursant estudis en algun centre del territori de l’estat espanyol.

- En el cas d’estrangers que acaben d’arribar o retornen al país, cal el passaport

Normativa

Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer

Preu

Gratuït

Període de tramitació

La petició de la cita prèvia cal fer-la com a mínim en 2 dies d’anticipació a la data en la que es vol tenir la cita.

Termini de resolució

Immediat. El sistema programa la cita a l’acabar aquest tràmit.

Organisme responsable

Departament d’Educació

Informació sobre les vostres dades personals

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “DIRECTORIS DE CONTACTES I AGENDES” la finalitat del qual és gestionar els contactes i facilitar les relacions amb la ciutadania i representants del sector públic i privat, no estant prevista la seva cessió .

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.

Com es pot fer?

Per internet

Demana cita!

Presencialment

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832775
Correu e.: educacio@badalona.cat

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h , dijous de 16:30 a 19 h. De juny a setembre de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h