Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cita prèvia amb les Tècniques Sra.M. MAYO i Sra. M. SANCHEZ


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Aquest tràmit consisteix en demanar dia i hora per poder realitzar consultes sobre els requisits legals que han de complir els establiments en relació amb la normativa vigent i consultes generals sobre expedients en tràmit. Les tècniques de la Unitat de Protecció de la Salut referents en aquest tràmit són Mònica Mayo i Mònica Sánchez.

Cal tenir en compte el següent:

a. Consultes per expedients que estan en tràmit:

  — Cal demanar la cita prèvia amb les tècniques responsables de l’expedient (aquesta informació consta a l’acta d’inspecció).

  — Obligatori omplir el camp d’observacions amb la següent informació (altrament no es pot garantir que es pugui resoldre el dubte en el moment de la cita):

     - Número expedient (aquesta informació consta a l’acta d’inspecció).

     - Breu resum del contingut de la consulta.

b. Consultes sobre els requisits legals que han de complir els establiments:

  — Obligatori omplir el camp d’observacions amb la següent informació (altrament no es pot garantir que es pugui resoldre el dubte en el moment de la cita):

     - Breu descripció de l’activitat que es vol desenvolupar.

     - En cas de disposar de local aportar el plànol.

     - En cas de disposar d’un tècnic que gestioni el projecte (arquitecte, enginyer, etc.) és recomanable que vingui a la cita.

Addicionalment també es pot fer la Consulta i anul·lació de les cites prèvies.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d’edat.

Com es pot fer?

En línia

Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Demana cita! En línia’. Cal anar seguint les passes que proposa el sistema. En cas de dubte, podeu veure les Instruccions a l’apartat ‘Documentació’.

Quan s’acaba la petició de la cita prèvia mitjançant la Web, el programa emetrà un document amb les dades de la cita i un ‘codi localitzador’, que es pot imprimir. Quan es vagi a la cita prèvia (presencial), caldrà aportar juntament amb un document d’identificació personal (DNI,...), el ‘codi localitzador’ de la cita demanada.

Telefònicament

Adreçant-se a la Unitat de Protecció de la Salut (tel. 934832778).

Presencial

Servei d’Atenció al Ciutadà

Preu

Gratuït

Període de tramitació

La petició de la cita prèvia cal fer-la com a mínim en 4 dies laborables d’anticipació a la data en la que es vol tenir la cita.

Termini de resolució

Immediat. El sistema programa la cita automàticament quan acaba aquest tràmit.

Òrgan responsable

Unitat de Protecció de la Salut.

Informació sobre les vostres dades personals

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “DIRECTORIS DE CONTACTES I AGENDES” la finalitat del qual és gestionar els contactes i facilitar les relacions amb la ciutadania i representants del sector públic i privat, no estant prevista la seva cessió.

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.

Com es pot fer?

Per internet

Demana cita!