Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cita prèvia per Assessorament jurídic d'Hipoteques


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit consisteix en poder demanar una cita prèvia (dia/hora) per un assessorament jurídic pel que fa a les clàusules abusives en els contractes hipotecaris.

Addicionalment també es pot fer la Consulta i anul·lació de les cites prèvies.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà

Com es pot fer?

En línia

Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link ‘Demana Cita! En línia’. Cal anar seguint les passes que proposa el sistema. En cas de dubte, podeu veure les Instruccions a l’apartat ‘Documentació’.

Quan s’acaba la petició de la cita prèvia mitjançant la Web, el programa emetrà un document amb les dades de la cita i un ‘codi localitzador’ (es pot imprimir). Quan es vagi a la cita prèvia (presencial), caldrà aportar juntament amb un document d’identificació personal (DNI,...), el ‘codi localitzador’ de la cita demanada.

Presencialment

Departament de Consum

Període de tramitació

La petició de la cita prèvia cal fer-la com a mínim en 2 dies d’anticipació a la data en la que es vol tenir la cita.

Període de resolució

Immediat. El sistema programa la cita a l’acabar aquest tràmit.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Consum

Informació sobre les vostres dades personals

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “DIRECTORIS DE CONTACTES I AGENDES” la finalitat del qual és gestionar els contactes i facilitar les relacions amb la ciutadania i representants del sector públic i privat, no estant prevista la seva cessió .

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.

Com es pot fer?

Per internet

Demana cita!