Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Subvencions per l'Impost sobre béns immobles (IBI) de 2018


En que consisteix el tràmit?

Sol.licitud de subvencions per l'Impost sobre béns immobles de 2018

Qui ho pot demanar?

Persones propietàries d'habitatges a Badalona, amb escassa capacitat econòmica que siguin pensionistes titulars de l'IBI o famílies monoparentals, i propietaris d'habitatges que hagin cedit el pis a l'Oficina Local d'Habitatge a partir del 01/01/2016

Com es pot fer?

Presencialment

El tràmit de presentació de sol·licituds es realitzarà presencialment als següents serveis municipals:

• Servei d’Atenció al Ciutadà

• Oficines Municipals de Districte

• Oficina d’atenció al contribuent

Impresos model

    • Sol·licitud de subvenció l’impost sobre béns immobles,per a famílies monoparentals 2018

    • Sol·licitud de subvenció l’impost sobre béns immobles,per a pensionistes, per l'any 2018

    • Sol·licitud de subvenció l’impost sobre béns immobles, per a propietaris de pisos cedits a l'oficina local d'habitatge 2018

Documentació que cal aportar

    • La que s'especifica a cadascuna de les sol·licituds

Normativa

• Bases específiques per l'atorgament de subvencions a persones que es troben en situació d'escassa capacitat econòmica, sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles, destinada a diversos col·lectius de Badalona, publicades al BOP de 27/08/2018.

• Bases d'execució del pressupost municipal.

• Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions

Preu

Gratuït

Organisme responsable

L’Alcaldia a proposta de la Junta de Govern Local

Període de tramitació

Del 24/09/2018 al 25/10/2018 ambdós inclosos

Termini de resolució

Tres mesos a partir del dia següent al de la finalització del termini per a la presentació de sol.licituds

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I CONTROL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC Finestra nova

Teléfon: 934832813

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova