Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Anàlisi d'aigües i aliments


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’anàlisi d’aigües, aigües residuals, aliments i altres

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica

Com es pot fer?

Presencialment

Es recomana telefonar abans al Laboratori (93 483 27 96) o enviar un correu electrònic (laboratorimunicipal@badalona.cat) per concretar el tipus d’anàlisi, la forma de prendre la mostra, i com lliurar-la i el termini de remesa de resultats, així com determinar l’import de les taxes.

Documentació que cal aportar

    • Mostra per a analitzar

    • Document acreditatiu de la identitat i el CIF/NIF per a fer el rebut de les taxes. Aquest rebut el rebran al domicili

Preu

    • Ordenança fiscal núm. 16:

    • Taxa per serveis de protecció a la salut, Article 5.II, apartat E

Organisme responsable

Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Observacions

Temps mitjà de resolució: Depèn del tipus d’anàlisi

Com es pot fer?

Presencialment

LABORATORI MUNICIPAL Finestra nova

Teléfon: 934832796

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Entl.
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h