Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció per participar a la Jornada "Estratègies d’acció per aturar les violències masclistes", 16 i 17 de novembre 


En que consisteix el tràmit?

Inscripció a la Jornada intermunicipal de reflexió i debat al voltant de les violències masclistes, que tindrà lloc els dies 16 i 17 de novembre.

Aquesta Jornada està coorganitzada pels Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.

Les preinscripcions comencen el 6 de novembre i acaben el dia 13 de novembre.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol dona major de 18 anys.   

Com es pot fer?

En línia

Mitjançant el formulari electrònic publicat en aquesta Seu electrònica. Només cal clicar al link 'Fes-ho ara. En línia' i seguir les indicacions que s’hi estableixen. 

Documentació que cal aportar

En principi cap. Però en qualsevol moment, es pot demanar el DNI o qualsevol altre document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant    

Preu

Gratuït

Període de tramitació

  La preinscripció es realitza únicament per un dels tres tallers, atès que es realitzen simultàniament.

- Únicament està subjecte a la disponibilitat de places de cada taller. En cas que la demanda superi l’oferta disponible,l’assignació de places es farà per ordre d’inscripció.

Un cop finalitzat el període de preinscripció s’informarà de les admissions, enviant el corresponent mail, en el termini màxim dels 2 dies següents.

Termini de resolució

 2 dies a comptar de la finalització del termini de pre-inscripció    

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

Àmbit responsable

Àmbit d’Alcaldia, Polítiques d’Igualtat – Servei de Feminismes