Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cita prèvia per tràmits d'IMMIGRACIÓ


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Aquest tràmit consisteix en poder demanar una cita prèvia (dia/hora) per demanar un informe de disponibilitat i adequació de l’habitatge per poder reagrupar a familiars, un informe d’integració per poder tramitar l’arrelament social, certificat de Primera Acollida, o d’altres informacions.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera major d’edat (o major de 16 anys)

Com es pot fer?

En línia:

Mitjançant el tràmit en línia, clicant al link «Demana cita, en línia». Cal anar seguint les passes que proposa el sistema. En cas de dubte, podeu veure les instruccions a l’apartat «Documentació».

Quan s’acaba la petició de la cita prèvia mitjançant la web, el programa emetrà un document amb les dades de la cita i un «codi localitzador», que es pot imprimir. Quan es vagi a la cita (presencial), caldrà aportar juntament amb un document d’identificació (DNI, NIE, passaport, ...) el «codi localitzador» de la cita demanada.

Per telèfon:

Departament de Migracions

Preu

    Gratuït

Període de tramitació

La petició de la cita prèvia cal fer-la com a mínim en 2 dies d’anticipació a la data en la que es vol tenir la cita.

    Termini de resolució

Immediat. El sistema programa la cita a l’acabar aquest tràmit.

Organisme responsable

Departament de Migracions

    Documentació que cal aportar

A la documentació dels tràmits en qüestió (informe de disponibilitat i adequació de l’habitatge per reagrupar familiars, informe d’integració per arrelament social o certificat de primera acollida) es pot veure i descarregar la documentació requerida el dia de la cita presencial.

Informació sobre les vostres dades personal

    En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer «DIRECTORIS DE CONTACTES I AGENDES» la finalitat del qual és gestionar els contactes i facilitar les relacions amb la ciutadania i representants del sector públic i privat, no estant prevista la seva cessió.

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Registre General d’aquest Ajuntament, ubicat a la plaça Assemblea de Catalunya, núm. 9-12.

Com es pot fer?

Per internet

Fes-ho ara! Online

Presencialment

DEPARTAMENT DE MIGRACIONS Finestra nova

Teléfon: 934832962

Adreça: Assemblea de Catalunya, 9-12 BX
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13:30 h.