Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tràmit Informe d'Integració per renovar


Informe d’esforç d’integració social per a la renovació o modificació de la residència temporal

En què consisteix el tràmit?

Informe necessari per demanar la renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball. Només es necessita en cas de no complir algun dels requisits previstos per a la renovació. L’informe valora en la seva globalitat, l’esforç d’integració que ha fet la persona durant la seva estada al país.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera no comunitària, empadronada a Badalona, que hagi de renovar o modificar la seva autorització de residència temporal, i no compleixi algun dels requisits establerts

Com es pot fer?

Presencialment: Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia al tràmit Cita prèvia per tràmits d’Immigració al web de l’Ajuntament de Badalona

Documentació que cal aportar

Documentació personal

  • Passaport (de les pàgines on figuren les dades personals i de caducitat), vigent de la persona sol·licitant

  • NIE de la persona sol·licitant

  • Certificat d’ Acollida

  • Justificació de participació en cursos de coneixements lingüístics, coneixements de la societat catalana i coneixements socio-laborals

Documentació acreditativa de l’habitatge, en cas de tenir-ne

  • Escriptura de propietat o contracte de lloguer

  • Altres títols que puguin fonamentar el dret d’ús (contracte de treball que especifiqui l’ús de l’habitatge, escriptura pública que reconeix el dret, etc.)

Documentació acreditativa dels mitjans econòmics

  • Documentació que acrediti els mitjans de vida amb els que disposa

Documentació acreditativa dels vincles familiars, en cas de tenir-ne

  • Aquella documentació que pugui acreditar aquests vincles

Altre documentació, en cas de tenir-ne

  • Documentació acreditativa de la participació en xarxes socials, pertinença a organitzacions, entitats, ONG’s, associacions, etc. (carnets d’associats, certificacions o d’altres proves documentals)

Preu

Gratuït

Període de tramitació

El període de tramitació és de tot l’any.

Termini de resolució

El termini és de 30 dies hàbils a comptar des de la data d’entrada de la documentació al registre de la Generalitat de Catalunya

El termini de validesa de l’informe, és de 3 mesos a comptar a partir de la data de signatura de l’informe

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona / Departament de Migracions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE MIGRACIONS Finestra nova

Teléfon: 934832962

Adreça: Assemblea de Catalunya, 9-12 BX
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13:30 h.


Impresos i formularis