Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tràmit Certificat d'Acollida


En què consisteix el tràmit?

Consisteix en un conjunt d’accions i recursos que volen donar resposta a les necessitats de formació i informació de les persones immigrades, refugiades i retornades, amb l’objectiu de promoure la seva autonomia personal i facilitar la seva incorporació a la societat catalana. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya (els serveis oferts i els requisits per l’obtenció d’aquest certificat estan regulats pel Decret 150/2014, de 18 de novembre)

Les accions formatives i continguts a acreditar es divideixen en 3 mòduls:

    Mòdul A.- Aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials (nivells A1 i A2). Aquesta formació es pot fer als Centres de Normalització Lingüística, a les Escoles d’Adults, i en aquelles entitats socials autoritzades per la Generalitat de Catalunya

    Mòdul B.- Coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores. Aquesta formació es pot fer al Servei d’Ocupació de Catalunya -SOC-, i en algunes entitats socials autoritzades per la Generalitat i l’Ajuntament

    Mòdul C.- Coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic, amb un mínim de 15 hores. Aquesta formació es pot fer al departament de Migracions de l’Ajuntament, i també en aquelles entitats socials autoritzades per la Generalitat i l’Ajuntament

La realització de tots els mòduls dóna accés al certificat de primera acollida. També es preveu, per a l’obtenció del certificat, la convalidació dels coneixements i de la formació que els usuaris hagin pogut obtenir amb anterioritat relacionats amb els continguts dels mòduls A, B i C.

El certificat pot ser valorat en la tramitació d’alguns processos d’estrangeria.

Qui ho pot demanar?

Persones estrangeres, majors d’edat, empadronades a Badalona i, que hagin fet la formació que s’explicita més amunt (mòduls A, B i C) o tinguin coneixements convalidables.

Com es pot fer?

Presencialment: Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia al tràmit Cita prèvia per tràmits d’Immigració al web de l’Ajuntament de Badalona

Documentació que cal aportar

    • Original del document d’identificació de la persona sol.licitant: DNI, NIE o Passaport

    • Certificats originals de la formació realitzada per la persona sol.licitant dels mòduls A, B i C, o en el seu cas, dels documents de la formació convalidable.

Preu

Gratuït

Període de tramitació

El període de tramitació és de tot l’any.

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona / Departament de Migracions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE MIGRACIONS Finestra nova

Teléfon: 934832962

Adreça: Assemblea de Catalunya, 9-12 BX
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13:30 h.


Impresos i formularis