Cercador
V2.55
  • Tràmits

Ets a:

Volant col·lectiu d'empadronament


Atenció

  • certificat no trobat!

Informació bàsica

Informació sobre les vostres dades personals

En compliment de I'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu
s’incorporaran i es tractaran en el fitxer Padró Municipal d'Habitants, la finalitat del qual és la gestió del Padró Municipal, i es podran cedir a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral i a altres municipis, a banda de les cessions previstes a la llei.

El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i
cancel•lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en
la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General
d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. l'Assemblea de Catalunya, 9-12Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat