Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Sol•licitud de baixa d’activitats esportives


Informació Personal * Tots els camps son obligatoris
Informació Addicional
Dades particulars del tràmit
Altres dades
 • Termes d'acceptació:

 • Em dono per assabentat del tractament de les meves dades personals

 • Per aquest motiu, demano que la meva petició sigui degudament atesa.

  Informació bàsica

  Consells per les baixes dels serveis esportius:

  Abans de donar-se de baixa, consulteu la informació que apareix a la descripció del tràmit corresponent.

  Nota informativa:

  En compliment de l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en el fitxer ESPORTS la finalitat del qual és promoure l'activitat física i l'esport, així com organitzar activitats esportives i gestionar les instalolacions esportives municipals, no estant prevista la seva cessió a tercers. Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sololicitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancelolar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit en el Registre General d'aquest Ajuntament ubicat a la pl. l'Assemblea de Catalunya, 9-12.