Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Canvi de domiciliació bancària Serveis Esportius


Informació Personal * Tots els camps son obligatoris
Informació Addicional
Dades particulars del tràmit
Si és diferent del qui fa el tràmit
Si és diferent del qui fa el tràmit
Si és diferent de qui fa el tràmit
Altres dades
 • Termes d'acceptació:

 • Em dono per assabentat del tractament de les meves dades personals

 • Per aquest motiu, demano que la meva petició sigui degudament atesa.

  Informació bàsica

  Consells pels canvis de domiciliació bancària:

  A l’espai informació personal caldrà emplenar les dades de qui fa el tràmit, i posteriorment les dades del titular del rebut i titular del compte.

  Consulteu les dates d’emissió del rebut i quans serà efectiu el canvi de número de compte, en la informació que apareix a la descripció del tràmit corresponent.

  Nota informativa:

  En compliment de l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en el fitxer ESPORTS la finalitat del qual és promoure l'activitat física i l'esport, així com organitzar activitats esportives i gestionar les instalolacions esportives municipals, no estant prevista la seva cessió a tercers. Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sololicitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancelolar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit en el Registre General d'aquest Ajuntament ubicat a la pl. l'Assemblea de Catalunya, 9-12.