Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Alta subscripció guia jove 'Connecta!'


Informació Personal * Tots els camps son obligatoris
Informació Addicional
Dades particulars del tràmit
Altres dades
 • Termes d'acceptació:

 • Em dono per assabentat del tractament de les meves dades personals

 • Per aquest motiu, demano que la meva petició sigui degudament atesa.

  Informació bàsica

  Informació sobre les vostres dades personals

  En compliment de I'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
  dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu
  s’incorporaran i es tractaran en el fitxer "JOVES", la finalitat del qual és enviar informació en
  relació a activitats adreçades als joves, no estant prevista la cessió de dades a tercers.

  Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra
  sol•licitud i subscriure-us a la guia jove "Connecta! ".

  El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i
  cancel•lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en
  la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General
  d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. l'Assemblea de Catalunya, 9-12