Cercador
V3.22
Menu
Ets a:

Publicació activitat cultural


Informació Personal * Tots els camps son obligatoris
Informació Addicional
Dades particulars del tràmit
'
Altres dades
 • Termes d'acceptació:

 • Em dono per assabentat del tractament de les meves dades personals

 • Per aquest motiu, demano que la meva petició sigui degudament atesa.

  Informació bàsica

  • Les imatges: cartells, fotografies, vídeos, etc. S’han de lliurar presencialment o al correu electrònic mfuente@badalona.cat.
   Estem treballant per tal d’incorporar aquestes aplicacions Online.
    

  • En aquesta pàgina solament es publiciten les activitats organitzades per entitats de caire privat amb el contingut, format i calendari facilitat per les mateixes. L’Ajuntament de Badalona, en cap cas, és l’organitzador de les activitats i, per tant, no és responsable ni del funcionament ni dels danys que, eventualment, es puguin produir en el desenvolupament de les mateixes.

  Informació sobre les vostres dades personals

  En compliment de I'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
  dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu
  s’incorporaran i es tractaran en el fitxer "Agents Culturals", la finalitat del qual és l'organització, comunicació i difusió de les activitats culturals que es porten a terme a la ciutat, no estant prevista la seva cessió, excepte les previstes a la llei.

  El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i
  cancel•lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en
  la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General
  d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. l'Assemblea de Catalunya, 9-12


  Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat