Adornament de sepultures
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud de col·locació de làpides i elements accessoris.
Es pot sol·licitar a títol personal o a través del professional / industrial que gravi la làpida o subministri els elements.

Qui ho pot sol·licitar:

Tothom que posseeixi un títol de dret funerari.

Terminis de presentació:

Durant tot l'any.

Presentació:

Electrònicament
Presencialment, abans cal demanar cita prèvia.

Òrgan gestor:

Departament de Gestió de Serveis

Termini de resolució:

Tiempo medio de resolución: 10 días

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reglament de cementiris.
- Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s'aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm.2528, 25/11/1997).
- Ordenança fiscal núm.7.

Pagament de taxes:

El que estableix l'Ordenança fiscal núm.7

Informació addicional:

Per tramitar la sol·licitud presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana cal tramitar abans un sol·licitud de cita prèvia. Ho podeu fer des d'aquest enllaç: Cita prèvia

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Títol de dret funerari