Abonament a activitats de gimnàs dirigides
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitar l’abonament a activitats dirigides de qualsevol dels gimnasos municipals: Llefià, La Plana, Casagemes, Poliesportiu Montigalà o CF Montigalà.

Les activitats dirigides combinen un entrenament general del cos a través d’un treball cardiovascular, combinat amb tonificació, i sessions d’estiraments i relaxació

Qui ho pot sol·licitar:

Pot inscriure's qualsevol persona a partir de 15 anys.

En el cas de menors, la inscripció la realitzarà el pare, mare o el tutor legal o qualsevol persona major d'edat amb un document d'autorització signat per alguna de les persones anteriorment esmentades.

Òrgan gestor:

Departament Actes i Campanyes Esportives

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Ordenança General Reguladora dels Preus Públics.
- Annex IX Preus públics per la utilització d'instal·lacions Esportives Municipals

Pagament de taxes:

L'establert per l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics, article 5.7

Informació addicional:

Per tramitar presencialment aquesta sol·licitud al Servei d'Atenció Ciutadana cal demanar cita prèvia.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Formulari Inscripció directa Gimnàs CF Montigalà Formulari Inscripció directa Gimnàs Casagemes Formulari Inscripció directa Gimnàs La Plana Formulari Inscripció directa Gimnàs Llefià Formulari Inscripció directa al gimnàs poliesportiu Montigala Full de Transferència Bancària
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud normalitzada
- Fotografia format carnet d'identitat
- Carnet de família nombrosa, si és necessari (Si s'autoritza l'Ajuntament a verificar les dades a altres administracions o organismes, no és necessari aportar aquest document)
- Documentació acreditativa de trobar-se en situació de pensionista i/o jubilat
- Full de domiciliació bancària