Sol·licitud de baixa d'activitats esportives
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Donar-se de baixa a l'activitat al Servei d'Esports.

Qui ho pot sol·licitar:

Todas las personas que se encuentran de alta en una actividad del Servicio de Deportes.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Terminis de presentació:

Tot l'any.

Presentació:

Presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania.

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

Òrgan gestor:

Servei d'Esports i Joventut

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

CURSETS DE NATACIÓ I ACTIVITAT PISTES D'ATLETISME

Gestió rebuts dels cursets de natació:

El rebut es genera mensualment i de forma automàtica, mentre l'usuari no notifiqui la seva baixa.

Els rebuts es confeccionaran el dia 16 de cada mes i es presentaran al cobrament, al compte corrent de l'usuari, el primer dia del mes següent.

Tramitació de la baixa cursets de natació:

La baixa del servei es podrà tramitar presencialment a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà o no presencial a través d'aquest formulari ONLINE. La baixa s'haurà de cursar entre l'1 i el 15 del mes en curs. Si el procediment de baixa no es gestiona dins les dates establertes el rebut es farà efectiu al compte de l'usuari en el temps fixat.

ABONATS DE PISCINA I GIMNASOS

Calendari d'emissió i gestió de rebuts:

1r rebut) Emissió del rebut el 19 de setembre

2n rebut) Emissió del rebut el 19 de desembre

3r rebut) Emissió del rebut el 19 de març

4t rebut) Emissió del rebut el 19 de juny

La baixa s'haurà de cursar abans de la data d'emissió del rebut, segons el calendari publicat. Si el procediment de baixa no es gestiona dins les dates establertes el rebut es farà efectiu al compte de l'usuari en el temps fixat.

Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Formulari baixa activitat esportiva (F0044)

Nivell d'identificació del sol·licitant: