Consultes on-line al Servei d'Informació Juvenil
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Servei d'informació on-line adreçat a joves de 12 a 35 anys mitjançant el qual es poden formular consultes sobre els temes següents:
- Ensenyament reglat, no reglat o de lleure
- Treball, emprenedoria, drets laborals
- Treball a l'estranger
- Habitatge i consum
- Salut i esports
- Associacionisme i participació (voluntariat)
- Cultura i lleure
- Vacances i estades
- Mobilitat europea
- Informació sobre carnets joves (no s'inclou la tramitació)

Qui ho pot sol·licitar:

Tots els joves del municipi entre 12 i 35 anys.

Òrgan gestor:

Coordinació de Programes de Joves i Comunitat

Termini de resolució:

Les consultes es respondran en un termini màxim de 72 hores, comptant dies hàbils (de dilluns a divendres)

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

 

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica