Dret a sufragi per residents estrangers
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud del dret de sufragi per part d'estrangers residents per a les Eleccions Europees i/o Locals

Qui ho pot sol·licitar:

Para las Elecciones Locales o en el Parlamento Europeo: ciudadanos de la Unión Europea mayores de edad empadronados en Badalona.
Para las Elecciones Locales: residentes extranjeros mayores de edad empadronados en Badalona, que sus respectivos países permitan el voto a los españoles en Elecciones Locales, en los términos de un Tratado (se exige la residencia legal e ininterrumpida en España durante más de tres o cinco años según los Tratados).

Terminis de presentació:

Tot l'any

Presentació:

Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà

Òrgan gestor:

Departament de Població

Termini de resolució:

Temps mitjà de resolució: 20 dies.
La resolució és competència de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Documents a presentar:
Ciutadans de la Unió Europea
- Document d'identitat, passaport o targeta de residència originals i fotocòpia.
Altres residents estrangers quins respectius països permetin el vot als espanyols en Eleccions Locals, en els termes d'un Tractat
- Targeta de residència original i fotocòpia.