Petició de paraula o intervenció en el Ple municipal

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'intervenció en el ple municipal ordinari.
El dimarts al matí es reuneix la Junta de portaveus, que decideix quines paraules, un màxim de cinc, tindran cabuda al ple, en base al ROM.
Abans de començar el ple, un tècnic del departament de Participació Ciutadana, explicarà als ciutadans que tinguin la paraula concedida la mecànica de la seva intervenció

Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol ciutadà en nom propi o en representació d'una entitat o grup d'interès.

Terminis de presentació:

El termini per la presentació de paraules finalitza el dilluns anterior al ple, a les 14 hores.

Presentació:

Electrònicament
Presencialment, a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Òrgan gestor:

Departament de Participació Ciutadana

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:
  • D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb les administracions de manera electrònica.
  • El Reglament de Participació Ciutadana.
  • Reglament Orgànic Municipal.
Pagament de taxes:

Gratuït

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud