Comunicació acte incivisme
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Comunicació d'un acte d'incivisme.
Aquest tràmit consisteix en la comunicació d'uns fets, que donarà lloc a la valoració i la procedent intervenció municipal.

Qui ho pot sol·licitar:

Cualquier ciudadano.

Las personas que actúan en representación de un otra, ya sea física o jurídica, pueden acreditar su representación telemáticamente mediante el registro de apoderamientos de representación.

Acceder al registro de apoderamientos desde este enlace

Presentació:

Presencialment: 

- Al Servei d’Atenció a la Ciutadania
- Prefectura de la Guàrdia Urbana

- Davant de qualsevol agent de la Guàrdia Urbana

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Guàrdia Urbana

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Ordenança de civisme

Pagament de taxes:

Gratuït

Informació addicional:

Pot presentar una denúncia presencialment:

- Prefectura de la Guàrdia Urbana

- A les Oficines d'Atenció al Ciutadà

- Davant de qualsevol agent de la Guàrdia Urbana

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Denúncia (F0001)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- No es imprescindible aportar cap document, tot i que si es disposa de fotografies o altres elements que permetin fer una identificació o una valoració del fet poden ser de molta utilitat per oferir el servei.